Startsida

Digitala Bilder 1

Bilder

Utställningar

 

Konstnären Arnold Bunge

Visar Digitala Bilder

sid 1

 

"Gläntan"

Digitalt Diabond tryck 65 x 50 cm , upplaga 10ex

 

   

"Släktalbum"

Digital tryck 30 x 20 cm , upplaga 15 ex

 

   

Skogen är min kyrka

Digital tryck 30 x 40 cm , upplaga 10 ex

 

   

Linsen som verktyg

Digital tryck 120 x 75 cm , upplaga 15 ex

 

 

   

Påfågel

Digital tryck 120 x 75 cm , upplaga 15 ex