Guideturer Gamla Uppsala och Valsgärde

Följ med konstnären  Arnold Bunge

Alias; Vikingen Arnulf

Auktoriserad Vikingaguide

Berättar om Vikingar med förfäder

vendeltid 550–800 e Kr.
vikingatid 800–1050 e Kr.

Hitta till Gamla Uppsala

Bilder Gamla Uppsala

Konstnären Arnold Bunge

 

Film

 

Gamla Uppsala
I Gamla Uppsala finns de tre mycket välkända Vendeltida Kungshögarna och fyra båtgravar från Vikingatid. Bland annat mysteriet kring en kvinnlig båtgrav från 800 talet. Spåren efter de en gång storslagna platåhusen.
Sammanlagt finns det över 2000 gravar i området.

. Från år 400 till 1050 e kr. fanns här en mäktig elit och Adam av Bremen berättar om hur svearna samlades här för att offra till sina gudar vid hednatemplet. Även efter kristendomens inträde behöll Gamla Uppsala sin betydelse som religiöst centrum, år.  1164 byggde man en domkyrka där hednatemplet eventuellt har stått.. År 2012 gjordes mängder av nya spännande fynd vid utgrävningarna i samband med anläggandet av järnvägen ostkustbanan.
Här fann man nyligen spåren av en kilometerlång pålrad. Något som väckt intresse i hela världen bland press och arkeologer.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/309238?programid=407
.

 

BIlder Valsgärde

Hitta till Valsgärde

Konstnären Arnold Bunge

Valsgärde
I Valsgärde och Gamla Uppsala bodde storbonde- och hövdingasläkter på stora och rika gårdar. Valsgärde är mest känt just för båtgravarna Vendeltid och Vikingatidfrån(550-1050 e Kr).
I de femton båtgravarna har betydande män begravts i båtar, tillsammans med praktfull gravutrustning såsom vapen, hästmunderingar, glasbägare, husgeråd och offerdjur.
I båtgravarna i Sutton Hoo, England, har man hittat fynd som företer ett nära släktskap med de Vendeltida gravgods man funnit i Valsgärde.
Sammanlagt 100 gravar finns på området varav de flesta är brandgravar.
. I över 700 år användes gravkullen ända fram till kristen tid 1050.

 

Intresserad av en guidad tur Kontakta Arnold Bunge

Hågavägen 226

75263 Uppsala

tel 018 461345 alt. mobil 072 9021361

arnoldbunge@gmail.com

Guidade turer både mer som teater och som reguljär guidning.

Möjlighet finns också att erbjuda guidning Vendel, Broborg eller Varpsund

 

Guide 1500 kr timme (inkl moms 25%)

Guide följande timme 700 kr timme (inkl. moms 25%)
 = 2 timmar 2100 kr

Därpå extra timme kostnad 500 kr  inkl moms